Sestanek ZDK 19.6.2019

VABILO ORGANIZACIJAM ČLANICAM

ID.DOC.: 2019/0003

Ptuj:11.6.2019

 

Spoštovan,

Vabimo vas na srečanje organizacij članic Zveze društev kurentov, ki bo v sredo, 19.6.2019, z začetkom ob 17.00 uri. Srečanje bo potekalo v mali sejni sobi Narodnega doma Ptuj, Jadranska ulica 13, 2250 Ptuj.

 

Predlagan dnevni red (po ugotovitvi sklepčnosti):

 1. Pregled zapisnika zadnje skupščine
  2. Poročilo organov o delu Zveze od skupščine
  3. Predlog programa dela
  4. Sprememba sedeža organizacije
  5. Stanje ZDK in predlogi organizacij članic
  6. Članstvo
  7. Kurentovanje 2020 in EPK 2025
  8. Predstavitev portala ZDK
  9. Razno

 

Prosim za zanesljivo udeležbo predstavnika vašega društva.

 

Z lepimi pozdravi!

 

 

Aleš Ivančič, predsednik ZDK